Nyheter juli 2016

Glädjande nog fortsätter området att utvecklas i en allt snabbare takt. Servicehuset är klart sedan länge och de nya stugägarna bygger altaner, planterar trädgårdar och lägger sista touchen vid sina stugor.

Ingen stuga är den andra lik och de adderar alla en speciell charm till området. Utöver de stugor som redan är färdigställda 2016 är en del tomter sålda utan stuga, där ägarna planerar att uppföra eller transportera hit stugor under hösten.

Stugan på tomt 13 planeras att färdigställas under slutet av sommaren, och är ännu inte såld. Som framgår av bilderna (omålad stuga) kommer den nya ägaren att själv få bestämma planlösning, inredning och fönsterplacering.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Fortsatt etablering

Fritids- och koloniområdet i Slammermora strax utanför Piteå växer fram mer och mer. Redan vecka 30 var tre stycken 25 kvm stugor på plats. Två av dessa är monterngsbyggen från Sorselestugan och den tredje egenritad. Ett antal tomter är dessutom bokade för stuguppföring senare i höst eller nästa vår.

Vi färdigställde en ny väg in på området i våras som gör det både lätt att både besöka området samt placera nya stugor. Den senast placerade stugan är byggd på annat håll och transporterades fullstor till sin nuvarande plats lott nr 6. Servicehuset, som även det placeras färdigbyggt, beräknas vara på plats vecka 43.

Här på området finns alltså möjlighet att förvärva en egen kolonilott där man antingen bygger allt själv eller flyttar in i en stomrest, golv- och takisolerad stuga som är helt färdig utvändigt. Dessutom kan vi självklart även erbjuda en nyckelfärdig stuga där du som köpare har bestämt såväl planlösning som utformning.

Dessa bilder är tagna vcka 28 respektive 29. Vi återkommer så snart som möjligt med bilder på stuginteriör.

Golv- och takisolerad Sorselestuga med färdig exteriör

Golv- och takisolerad Sorselestuga med färdig exteriör

Renita Tegnevalls Sorselestuga

Färdigställd Sorselestuga

Välkommen ut och titta eller ring Ulf Nilsson 070-3276171 om du har frågor eller är intresserad av en stuga eller lott.

Äntligen!

Nu har detaljplanen vunnit laga kraft vilket innebär att vi arbetar för högtryck med byggstart. Avverkning av skog för en ny väg in på området är t ex redan klart.

Etapp 1 kommer att innehålla 17 tomter som varierar i storlek mellan 287-320 kvadratmeter. Dessa är redan utmätta och numrerade på området. Till tomtgräns kommer vi att kunna erbjuda vatten, avlopp och el vilket vi ser som en viktig standardhöjning som även minskar servicehusets betydelse.

Redan idag kan vi visa området för er som är intresserade. Enklast sker detta genom att kontakta Lars Nilsson på 010-414 40 30 eller 070-370 31 20 och bestämma en tid.

Nyheter 2014

Ärendet med detaljplanen fortskrider och har nu lämnats in för granskning. Det behandlas av Miljö- och Byggnadsnämnden 27:e maj 2014 och går sedan vidare till Piteå kommunstyrelse 2:a juni 2014. Sista instansen är kommunfullmäktige den 16:e juni 2014 och om allt går enligt planerna kan vi påbörja exploateringen av kolonilottsområdet i mitten av juli 2014.

Om du är intresserad av en kolonilott, projektet eller vad som händer och vill veta mer kan du kontakta oss genom en Intresseanmälan

Vad kul att du är intresserad av en kolonilott i Slammermora!

Under sommaren 2014 planeras anläggandet av ett nytt kolonilottsområde i byn Slammermora ca 14 km från Piteå. Byn Slammermora har ett tiotal bofasta och ligger på cykelavstånd, ca fyra km, från Piteå Havsbad som är en åretruntanläggning med bl a äventyrsbad, camping, restauranger och matvaruaffär sommartid. (Se Vägbeskrivning)

Området som avses utgörs idag av 13 500 m² åkermark i sydväst läge och har delvis utsikt mot Pite älv. På gångavstånd, ca 150 meter, finns också möjlighet att bada vid en liten, långgrund badplats. Omgivningen utgörs av skogsmark med trevliga skogsvägar. Området lämpar sig både för odling och närhet till vatten- och skogsrekreation. (Se Bilder från området)

Om planarbetet fortsätter som önskat kommer ett 30-tal 300 m² stora tomter att finnas tillgängliga där el och sommarvatten finns framdraget till respektive kolonilott.

Såväl vägar på koloniområdet, servicehus med toalett och dusch samt parkeringsplats för en bil färdigställs av oss.

Vår ambition är att färdigställa 10-15 stugor som är nyckelfärdiga, men även erbjuda ett antal tomter där köparen själv införskaffar eller bygger stugan.

När alla tomter är sålda bildas en förening som övertar ansvar och drift av servicehus mm via en årlig avgift på ca 1600 kr som även bekostar sophämtning, el och vatten.

Om du är intresserad av att äga en av kolonilotterna när projektet väl realiseras kan du, om du inte redan gjort det, göra en intresseanmälan. Det gör du genom att maila till kolonilott.slammermora@gmail.com.

I intresseanmälan ber vi dig tillhandahålla:

  • Fullständigt namn
  • Telefonnummer
  • Om du är intresserad av en nyckelfärdig stuga eller om du hellre bygger själv
  • Om du är intresserad av fler än en kolonilott

När du anmält intresse kommer du först att få ett automatiskt svar att din intresseanmälan är oss tillhanda och sedan kommer vi att ha fortsatt kontakt med er genom både mail och telefon angående projektet och hur det framskrider.

Hoppas att vi får se Dig på koloniområdet under sommaren 2014!
Med vänliga hälsningar, teamet bakom projektet