Nyheter 2014

Ärendet med detaljplanen fortskrider och har nu lämnats in för granskning. Det behandlas av Miljö- och Byggnadsnämnden 27:e maj 2014 och går sedan vidare till Piteå kommunstyrelse 2:a juni 2014. Sista instansen är kommunfullmäktige den 16:e juni 2014 och om allt går enligt planerna kan vi påbörja exploateringen av kolonilottsområdet i mitten av juli 2014.

Om du är intresserad av en kolonilott, projektet eller vad som händer och vill veta mer kan du kontakta oss genom en Intresseanmälan

Vad kul att du är intresserad av en kolonilott i Slammermora!

Under sommaren 2014 planeras anläggandet av ett nytt kolonilottsområde i byn Slammermora ca 14 km från Piteå. Byn Slammermora har ett tiotal bofasta och ligger på cykelavstånd, ca fyra km, från Piteå Havsbad som är en åretruntanläggning med bl a äventyrsbad, camping, restauranger och matvaruaffär sommartid. (Se Vägbeskrivning)

Området som avses utgörs idag av 13 500 m² åkermark i sydväst läge och har delvis utsikt mot Pite älv. På gångavstånd, ca 150 meter, finns också möjlighet att bada vid en liten, långgrund badplats. Omgivningen utgörs av skogsmark med trevliga skogsvägar. Området lämpar sig både för odling och närhet till vatten- och skogsrekreation. (Se Bilder från området)

Om planarbetet fortsätter som önskat kommer ett 30-tal 300 m² stora tomter att finnas tillgängliga där el och sommarvatten finns framdraget till respektive kolonilott.

Såväl vägar på koloniområdet, servicehus med toalett och dusch samt parkeringsplats för en bil färdigställs av oss.

Vår ambition är att färdigställa 10-15 stugor som är nyckelfärdiga, men även erbjuda ett antal tomter där köparen själv införskaffar eller bygger stugan.

När alla tomter är sålda bildas en förening som övertar ansvar och drift av servicehus mm via en årlig avgift på ca 1600 kr som även bekostar sophämtning, el och vatten.

Om du är intresserad av att äga en av kolonilotterna när projektet väl realiseras kan du, om du inte redan gjort det, göra en intresseanmälan. Det gör du genom att maila till kolonilott.slammermora@gmail.com.

I intresseanmälan ber vi dig tillhandahålla:

  • Fullständigt namn
  • Telefonnummer
  • Om du är intresserad av en nyckelfärdig stuga eller om du hellre bygger själv
  • Om du är intresserad av fler än en kolonilott

När du anmält intresse kommer du först att få ett automatiskt svar att din intresseanmälan är oss tillhanda och sedan kommer vi att ha fortsatt kontakt med er genom både mail och telefon angående projektet och hur det framskrider.

Hoppas att vi får se Dig på koloniområdet under sommaren 2014!
Med vänliga hälsningar, teamet bakom projektet