Äntligen!

Nu har detaljplanen vunnit laga kraft vilket innebär att vi arbetar för högtryck med byggstart. Avverkning av skog för en ny väg in på området är t ex redan klart.

Etapp 1 kommer att innehålla 17 tomter som varierar i storlek mellan 287-320 kvadratmeter. Dessa är redan utmätta och numrerade på området. Till tomtgräns kommer vi att kunna erbjuda vatten, avlopp och el vilket vi ser som en viktig standardhöjning som även minskar servicehusets betydelse.

Redan idag kan vi visa området för er som är intresserade. Enklast sker detta genom att kontakta Lars Nilsson på 010-414 40 30 eller 070-370 31 20 och bestämma en tid.