Nyheter juli 2016

Glädjande nog fortsätter området att utvecklas i en allt snabbare takt. Servicehuset är klart sedan länge och de nya stugägarna bygger altaner, planterar trädgårdar och lägger sista touchen vid sina stugor.

Ingen stuga är den andra lik och de adderar alla en speciell charm till området. Utöver de stugor som redan är färdigställda 2016 är en del tomter sålda utan stuga, där ägarna planerar att uppföra eller transportera hit stugor under hösten.

Stugan på tomt 13 planeras att färdigställas under slutet av sommaren, och är ännu inte såld. Som framgår av bilderna (omålad stuga) kommer den nya ägaren att själv få bestämma planlösning, inredning och fönsterplacering.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Äntligen!

Nu har detaljplanen vunnit laga kraft vilket innebär att vi arbetar för högtryck med byggstart. Avverkning av skog för en ny väg in på området är t ex redan klart.

Etapp 1 kommer att innehålla 17 tomter som varierar i storlek mellan 287-320 kvadratmeter. Dessa är redan utmätta och numrerade på området. Till tomtgräns kommer vi att kunna erbjuda vatten, avlopp och el vilket vi ser som en viktig standardhöjning som även minskar servicehusets betydelse.

Redan idag kan vi visa området för er som är intresserade. Enklast sker detta genom att kontakta Lars Nilsson på 010-414 40 30 eller 070-370 31 20 och bestämma en tid.

Nyheter 2014

Ärendet med detaljplanen fortskrider och har nu lämnats in för granskning. Det behandlas av Miljö- och Byggnadsnämnden 27:e maj 2014 och går sedan vidare till Piteå kommunstyrelse 2:a juni 2014. Sista instansen är kommunfullmäktige den 16:e juni 2014 och om allt går enligt planerna kan vi påbörja exploateringen av kolonilottsområdet i mitten av juli 2014.

Om du är intresserad av en kolonilott, projektet eller vad som händer och vill veta mer kan du kontakta oss genom en Intresseanmälan